Pievienot vēl bildi

  • Lai izdzēst bildi no maketa uzklikšķiniet divas reizes uz bildes.
  • Izvēlēties bildi
  • Ielādēt bildi
  • Pievienot tekstu
  • Pasūtīt
  • o Pievienot

- Lai izdzēst tekstu no maketa uzklikšķiniet divas reizes uz teksta

Pirmsapskate:  

Šajā logā varat veikt maketēšanas darbus vai tikai pievienot bildes un tekstus, maketa veidošanu uzticot mums.