Lietošanas noteikumi (Distances līgums)

Interneta veikalā www.ktrplus.lv piedāvāto preču un pakalpojumu pārdevējs SIA “KTR Plus”, reģ. nr. 40002064311, juridiskā adrese: Timoteja iela 1A-1, Rīga, LV1050, tālr.: 29247954, e-pasts: [email protected], no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šo Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” (PTAL) 10.pantu.

Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt un papildināt Distances līgumu. Pircējam iepērkoties www.ktrplus.lv, tiek piemēroti tā Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Distances līgumu katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.

Līguma priekšmets

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

Iegādājoties preces www.ktrplus.lv  Pircējam ir nepieciešams aizpildīt pasūtījuma noformēšanas formu un norādīt Pircēja personas datus: vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa nr., maksātāja adrese, piegādes adrese (ja tā atšķiras no maksātāja adreses), pasts un citi preču piegādei būtiski dati, juridiskām personām – vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas un PVN Nr., maksātāja adrese, piegādes adrese, tālruņa nr., e-pasts.

Pircējs ir atbildīgs, lai reģistrācijas formā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie jāatjauno pirms Pasūtījuma veikšanas. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām pusēm tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pēc saņemtās apmaksas par preci/pakalpojumu Pārdevējs nodrošina preču piegādi, saskaņā ar piegādes veidu, kuru Pircējs ir izvēlējies pasūtījuma noformēšanas laikā, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Internetveikalā www.ktrplus.lv visas preču/pakalpojumu cenas norādītas EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%. Preču piegādes izmaksas nav iekļautas norādītajās preces/pakalpojumu cenās.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pamatojoties uz MK 255 noteikumiem Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces ir nepārprotami personalizētas un ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” (PTAL) normām un reglamentējošajām Ministru kabineta noteikumu Nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK noteikumi Nr.631).

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā “privātuma politika”.

Autortiesības

Mēs izmantosim Jūsu iesūtītos materiālus un fotogrāfijas tikai un vienīgi Jūsu pasūtījumu izpildes mērķiem. SIA “KTR Plus” nenes nekādu atbildību par Jūsu iesūtīto failu likumību.