Skavošana
līdz 30 lapāmno 31 līdz 100 lapāmno 101 līdz 170 lapām
0,020,040,07
Rasējumu / dok. apgriešana
A3A2A1A0Nestandarta
0,050,100,200,250,30/m2
Caurumu izsišana
līdz 10 lapāmpar katrām nākamām 10 lapām

0,050,03
Griešana ar giljotīnu
līdz 100 lapām līdz 250 lapāmlīdz 500 lapām
par griezienu0,500,600,70
E-pastu nosūtīšana / ierakstīšana datu nesējā
0,30
Izdruka no E-pasta
Pirmā lapa 0,20, nākamās pēc izdruku cenrāža
Datordarbi
20. minūtes - 3.00